- Installation och årskalibrering.


Med strängare lagstiftning om alkohol i samband med körning, kräver fler och fler företag att deras fordonspark utrustas med alkolås. Vi installerar alkolås från Dräger och Foxguard. Vi utför även årskalibrering och service av redan installerade alkolåsutrustningar.