Med vår breda kunskap och erfarenhet inom branschen har vi möjlighet att utföra reparationer med god kvalitet inom en lång rad problemområden - Vi förenklar fordonsproblemen för ditt företag.

 

En fullserviceanläggning. Vi på Autofyrstad strävar alltid mot en hög servicegrad mot dig som kund. I våran anläggning har vi kapacitet att dagligen ta emot en stor mängd fordon, detta tillåter oss att ta emot både stora och små fordonsparker, utan en lång väntetid.Vi har avtal med de flesta kända leasingföretag för att ombesörja reparationer och servicearbeten på er fordonspark med bibehållen garanti.

Ni har även möjlighet att teckna ett fleetavtal med oss för eran fordonspark.


Fleetavtal


Autofyrstad ingår i MECA Car Service kedjan. Detta innebär bland annat att verkstaden utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt samt att verkstaden endast använder originaldelar eller delar av motsvarande kvalitet. Kunden innehar bilar och har förklarat intresse av att låta sina bilar servas och repareras av verkstaden. Parterna har därför överenskommit att Kunden skall lämna in sina bilar för reparation till verkstaden i enlighet med följande villkor:

Avtalets omfattning

Kunden åtar sig att under avtalstiden lämna in sina bilar till verkstaden för service och reparation i alla fall utom i de fall det rör sig om garantiarbeten, då Kunden naturligtvis skall vända sig till den verkstad som garantiutställaren hänvisat till. Verkstaden åtar sig att under avtalstiden reparera och utföra service på Kundens bilar. Skulle dock verkstaden inte klara av att serva och reparera bilen på grund av att verkstaden inte har tillräcklig kunskap om aktuell bilmodell, så skall verkstaden rekommendera annan verkstad.

Reparation & service

Verkstaden åtar sig att följa Motorbranschens Riksförbunds gällande reparationsvillkor.

Avtal

För tecknande av avtal samt mer information: kontakta oss.